Czym jest „tymczas”?

Przystanek na trasie do psiego szczęścia

Czym jest dom tymczasowy (DT)? Alternatywą dla przepełnionych schronisk, dzięki której pomagamy bezdomnym i potrzebującym zwierzętom szybciej i efektywnej dojść do siebie.

Do DT z reguły trafiają zwierzęta najbardziej potrzebujące opieki i bliskości człowieka, czasem starsze i chore, a przeważnie bardzo samotne, cierpiące na schroniskową depresję, nie rokujące nadziei na udaną adopcję. Dom tymczasowy bardzo często jest jedyną szansą na przeżycie psa. Użyczenie dachu nad głową, posłania, pełnej miski i podarowanie odrobiny ludzkich uczuć to właśnie ta szansa. Zwierzęta otoczone ciepłą, troskliwą opieką potrafią bardzo szybko odwdzięczyć się miłością i zaufaniem.

Dom tymczasowy to sytuacja win-win-win – dla przyszłego właściciela, wolontariusza i psa.

  • DT daje możliwość dobrego poznania psa, którego oddajemy do adopcji (można m.in. sprawdzić reakcję na dzieci, koty, umiejętność zachowania czystości, zdiagnozować ew. lęk separacyjny, przewidzieć ilość potrzebnego ruchu).
  • DT pozwala na wstępne szkolenie psa oraz oswojenie go z towarzystwem człowieka, od którego mógł odwyknąć w schronisku. W domu tymczasowym pies przystosowuje się do reguł panujących poza schroniskiem.

Nieoceniony jest także czas, jaki poświęcają nam wolontariusze – czy to pomagając przy wielorakich akcjach plenerowych, czy też przyjmując psa tymczasowo do domu. Jeżeli jesteś zainteresowany taką formą wsparcia, przeczytaj więcej o idei tzw. tymczasu dla psa.

Przystanek na trasie do psiego szczęścia

Ostatni etap w drodze do nowego domu

Fundacja 2plus4 poszukuje wolontariuszy, którzy są w stanie zapewnić zwierzętom dom tymczasowy i dać im szanse na nowe, lepsze życie.

Napisz do nas lub zadzwoń, a otrzymasz szczegółowe informacje związane z opieką tymczasową. Dostaniesz od nas także pełną informację o stanie zdrowia przyszłego podopiecznego oraz o jego charakterze i ewentualnych problemach, jakie może sprawiać.

Zwierzęta szukające domów tymczasowych i przebywające w nich przez cały czas podlegają Fundacji 2plus4 i nie wolno wydawać ich nikomu bez naszej wcześniejszej zgody.

Nadzieja do spełnienia

Obowiązki domu tymczasowego

Nadzieja do spełnienia

Prowadzący DT zobowiązany jest do opieki nad psem, dopóki nie znajdzie on swojego domu stałego, a Fundacja 2plus4 pokrywa wszelkie koszty jego utrzymania.

Zadaniem prowadzącego DT jest zapewnienie psu bezpiecznego, przyjaznego miejsca pobytu oraz kontrolowanie i prowadzenie ewentualnego leczenia wyznaczonego przez lekarza weterynarii (koszty pokrywa Fundacja).

W tak zwanym tymczasie zwierzę powinno przebywać tyle czasu, ile potrzeba na jego adopcję – w tej kwestii nie ma żadnej reguły. Wiele zwierząt zostaje na stałe w domach tymczasowych – cóż… serce nie sługa! W szukanie domu stałego angażuje się zarówno Fundacja 2plus4, jak i inni wolontariusze, poprzez zamieszczanie ogłoszeń w prasie, Internecie, lecznicach, sklepach zoologicznych oraz wszelkich innych dostępnych źródłach

Oczywiście, jeżeli wolontariusz ma takie możliwości i z własnej woli jest chętny na pokrycie kosztów utrzymania i/lub ew. leczenia psa, spotka się z ogromną wdzięcznością ze strony Fundacji!